Bookmark and Share     Sitemap
  Nakkehoved Fyr  
 
  
 
 

 

 
 OPDATERET:  15. april 2017   
 
 
 
 
HUSK at sætte kryds i kalenderen:
  • Søndag den 23. april kl. 10 - Fælles-aktivitet (se nedenfor)
  • Søndag den 18. juni kl. 9 - Generalforsamling + dialog om kystsikring
  • Lørdag den 22. juli kl. 13 - Vejfest
Mere info følger
**********************************************************
 
Fællesaktivitet søndag den 23. april kl. 10 til 12
I bestyrelsen er vi meget bevidste om at værne om vores veje, og at regnvand kan løbe fra asfalten og ud i
græs-rabatten i siderne af vejen.
På visse strækninger af vores fælles veje er græsset fra græs-rabatten vokset ind over asfalten.
Og derved hindres vandet i at løbe væk fra vejbanen.

For at spare penge - og benytte lejligheden til en fælles-aktivitet har bestyrelsen besluttet, at vi i fællesskab
kan fjerne græs fra vejbanen.

Derfor indkalder vi alle, der har lyst til at give et nap med til aktiviteten.
Det foregår:
 
Søndag den 23. april kl. 10-12. Vi mødes kl. 10 ud for Fyrvangen 59.
 
Her vil vejudvalget give nærmere instrukser.
Medbring gerne en skovl og en trillebør.

Hvis du ikke har mulighed for at give et nap med i fællesskab den 23. april, så kan du hjælpe meget ved inden
denne dato at tjekke vejarealet ud for din egen grund - og fjerne græs, der er vokset ud på asfalten.

Mange hilsner og på gensyn
Bestyrelsen og vejudvalget
 
 
 
 
 
 
Trappen overlevede Urd og den efterfølgende stormflod.
Men der blev taget endnu et stykke af skrænten.
               

Velkomst til nye medlemmer  se her

 

 

*******************************************************************************************************************

NABOHJÆLP

Forebyggelse af indbrud mm. - læs mere her

******************************************************************************************************************

Bestyrelsen har fortsat fokus på områdets karakter,

vejene og trappen til stranden:

Fastholdelse af området som sommerhusområde - uden gadebelysning mv.
Holdning til fællesarealer - læs opdateret vejledning  Her
Vejene: mere vedligeholdelse - og mindre opsparing til ny asfalt
Ny vedligeholdelsesplan er udarbejdet
Fokus på stigende afvandingsproblemer
Trappen: Trappeudvalget har genopført trappen til stranden - juni 2016
 
 

*******************************************************************************************************************

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 25. marts 2017 Se det her 

 
Referat fra generalforsamling 19. juni 2016  Se det her 
Regnskab 2015/2016  Se det her

Budget 2016/2017 Se det her