Bookmark and Share     Sitemap

Fællesarealerne - Arkiv 2015 - Nyt fra Bestyrelsen

 
 
Fællesarealerne

Vores fællesarealer omfatter veje, stikveje og stier.
Mere præcist drejer det sig om:
•   De to asfalterede veje: Lyshøjvangen og Fyrvangen
•   De tre stikveje (grusveje):Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10, 12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B
•   De fire stier: Fra Lyshøjvangen og ud til Nakkehoved  Strandvej, sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen, sti mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr samt sti parallelt med Fyrvangen 43.

Fakta om vores fællesarealer
Hvem ejer?
•   Det er grundejerforeningen, der ejer fællesarealerne. De er af kommunen udlagt som private fællesveje/stier.

Hvem vedligeholder?
•   Grundejeren – der ligger ud til vejen/stien har vedligeholdelsespligten. Det omfatter klipning af hæk, græsslåning (rabat ved vej og på sti) samt snerydning
•   Grundejerforeningen - tager sig af den fælles vedligeholdelse af fælles- arealernes belægning.

Hvilke færdselsregler gælder?
•   Det er færdselslovens almindelige bestemmelser, der gælder på vores veje – også bestemmelserne om parkering og hensættelse af køretøjer m.m.

Parkering af biler
•   Der bør være indrettet parkeringsmulighed for to biler på egen grund
•   Rabatten kan bruges som ekstra parkeringsplads til f.eks. gæster.

Grundejerforeningens holdning til udseende af vores fællesarealer

Bestyrelsen har på vejudvalgets forarbejde vedtaget en beskrivelse af vores fællesarealer, der fastlægger vores ambitionsniveau med hensyn til vedligeholdelse.
Heri indgår en rullende 5-årig vedligeholdelsesplan.
Bestyrelsen tager konkret stilling til vedligeholdelsesarbejder.


Vejrabatterne
Kommunen har ingen regler om belægningen i grundejernes egne indkørsler, men det skal sikres, at der er:
•   Tilstrækkelig afvanding af indkørslen til egen grund, så der ikke tilføres yderligere vand til den fælles vej
•   Uhindret adgang på hele indkørslen og rabattens græsareal, så man kan træde eller køre ind til siden, når der kommer trafik.

For at sikre og fastholde et ensartet udseende af vores fællesarealer er det grundejerforeningens holdning at:
•   Græsrabatten på begge sider af vejen skal fastholdes
•   Belægning i indkørsel kan føres ud gennem græsrabatten til vejen
•   Belægningen udføres i ”naturlige materialer” – ingen asfalt
•   Belægning i græsrabatten må kun have samme bredde som selve indkørslen
•   Ingen permanent parkering på græsrabat – kun gæsteparkering 
•   Afvanding fra befæstet indkørsel skal ske på egen grund.

Vores huse ligger i et af Nordsjællands smukkeste områder og vores veje roses tit for sit smukke, rolige og varierede forløb. Det vil vi gerne bevare.
Det ensartede skal ikke forstås som kedelig standard, men en sikring af de rekreative fællesværdier, vi allerede har.
 
 
Januar 2015