Bookmark and Share     Sitemap

Tilbage til Budgetoversigt

Budget 2011/2012

Nakkehoved Grundejerforening

Budget

1. april 2011 – 31. marts 2012

 

 

Indtægter:

 

Medlemmernes bidrag:

Kontingent for 2011 (84 x 1000) 84.000,00

Restance + 2 ejerskifter april/juni (2 x 200)    1.440,00       85.440,00

Bankrenter:

DB Girokonto 547-2202                                         0,00

DB Erhvervskonto 3130163130                              0,00

DB Aftalekonto 3537311843                            1.500,00        1.500,00

Trappen:

Tilskud til vedligehold Gribskov Kommune         0,00               0,00

 


Indtægter i alt                                                                      86.940,00

 

 

Udgifter:

 

Vejene drift:

Erhvervsansvarsforsikring incl. trappe           1.201,00

Græsslåning beskæring (4 x 500)                   2.000,00

Snerydning                                                    4.000,00

Reparationer (2010 – 2011 overført)              37.083,00

Reparationer (2011 – 2012)                           25.000,00        69.284,00

Vejene anlæg:

Opsparing årlig                                            50.000,00        50.000,00

 

Generalforsamling:

Generalforsamling Gillelejehallen 19/6 2011  5.000,00

Fremsendelse af indkaldelser, revideret

Driftsregnskab, Status samt Budget                   800,00        5.800,00

 

Administrationsudgifter:

Bestyrelseshonorar, forslag:                            3.500,00

Revision + bestyrelsesmøder (300 + 2.000,00)  2.300,00

Hjemmesiden (4 x 200)                                       800,00

Servicegebyrer giro (12 x 25)                             300,00

Bankgebyrer ifølge nota (25 + 25)                        50,00

Porto og kuverter                                            2.000,00

Kontorartikler
(printpatroner, etiketter, papir mm)                2.000,00

GGGF årskontingent                                          840,00

GGGF møde                                                      250,00        12.040,00

Trappen:

Beplantning på åben skråning langs trappen 1.000,00

Vedligeholdelse (2011 – 2012)                               0,00        1.000,00

 

Udgifter i alt                                                                       138.124,00

 


Årets resultat (incl. overført vejreparation 2010 – 2011)      -51.184,00