Bookmark and Share     Sitemap

Hjertestarter

 Hjertestarter
 
Hjertestarter placering ved anneks
Pil viser placering ved anneksbygning til Fyret set fra sydsiden
 
Praktisk info
 
Der findes pr. 1. maj 2023 hjertestartere placeret 3 forskellige steder i vores nærområde. Se kort nedenfor. Men da det er et felt i stadig udvikling opfordres alle til at holde sig orieneret om evt. nye placeringer. Dette gøres nemmest via app'en Hjertestart (sponsoreret af Trygfonden), hvor også adresser er angivet.
 
De 3, der i øjeblikket er til rådighed, befinder sig på:
 
- Nordsiden af anneksbygningen til Fyret (se foto i top og bund af denne side)
- Fyrvangen 47
- Sikavej 64
 
Trygfondens kort over placering pr. 1/5-23
 Trygfondens oversigt over placering i området (tryk for større billede)
 
 
Historie
 
Museum Nordsjælland foranledigede for nogle år siden, at Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved fik en hjertestarter.

Desværre kunne hjertestarteren kun benyttes i Museets åbningstid og det var ikke godt nok!

Så Nakkehoved Fyrlaug foretog en indsamling til et udvendigt varmeskab, så alle i området kan benytte hjertestarteren ved fyret året rundt.

Med hjælp fra private medlemmer og med stor hjælp fra Nakkehoved Grundejerforening har vi nu en Hjertestarter. Hjertestarteren er monteret på nordsiden af anneksbygningen ved Vestre Fyr i et opvarmet skab, der sikrer adgang hele døgnet - året rundt.

Nakkehoved Grundejerforening har støttet etableringen af det udvendige varmeskab til hjertestarteren med 4.000 kr.

Nakkehoved Fyrlaug er meget taknemmelige og siger tak til alle, der har hjulpet til med at få dette projekt realiseret. 

 
Placering på nordsiden af anneksbygning til Fyret set fra nordsiden