Bookmark and Share     Sitemap
  Nakkehoved Fyr  
 
  
 
 

 

 
 OPDATERET:  28. juli  2019   
 
 
Kære medlem af Nakkehoved Grundejerforening

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. juni 2019 på Fyrkroen.
Se referatet nedenfor.
 
 
Der er fortsat beboere, der ikke respekterer 30 km hastigheden, så det indskærpes,
at de pågældende udviser den nødvendige respekt.
Og – andre opfordres til at påtale det over for vedkommende.
 
 
**********************************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************************************************************************
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 12. maj 2019 
 
Se nedenfor.
 
 
 
************************************************************************************
 
Hjertestarter på nordsiden
Hjertestarter på nordsiden af anneksbygningen
ved Nakkehoved Vestre Fyr
 
 
Hjerterstarter ved fyret er nu
tilgængelig hele døgnet
- hele året rundt
 
Museum Nordsjælland sørgede for nogle år
siden, at Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
fik en hjertestarter.
 
Desværre kunne hjertestarteren kun benyttes i
Museets åbningstid og det var ikke godt nok!

Så Nakkehoved Fyrlaug startede en indsamling
til et udvendigt varmeskab, så alle i området
kan benytte hjertestarteren året rundt.
 
 

                                                                                                                                                                                      
Hjertestarter
Hjertestarteren er nu placeret udvendigt i et
opvarmet skab - så der er adgang hele døgnet.
 
 
Med hjælp fra private medlemmer og med stor
hjælp fra Nakkehoved Grundejerforening
lykkedes det og hjertestarteren er nu monteret
på nordsiden af anneksbygningen ved Vestre
Fyr.
 
Nakkehoved Grundejerforening har støttet
etableringen af det udvendige varmeskab til
hjertestarteren med 4.000 kr.

Nakkehoved Fyrlaug er meget taknemmelige
og siger tak til alle, der har hjulpet til.
 
  
 
         ******************************************************************************************************************
               

Velkomst til nye medlemmer  se her

 

*******************************************************************************************************************

NABOHJÆLP

Forebyggelse af indbrud mm. - læs mere her

******************************************************************************************************************

Bestyrelsen har fortsat fokus på områdets karakter,

vejene og trappen til stranden:

Fastholdelse af området som sommerhusområde - uden gadebelysning mv.
Holdning til fællesarealer - læs opdateret vejledning  Her
Vejene: mere vedligeholdelse - og mindre opsparing til ny asfalt
Fokus på stigende afvandingsproblemer
Kystsikring
 
 
 

*******************************************************************************************************************

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 12. maj 2019 Se det her 

 
Referat fra generalforsamling 23. juni 2019  Se det her 
Regnskab 2018/2019  Se det her

Budget 2019/2020  Se det her