Bookmark and Share     Sitemap
  Nakkehoved Fyr  
 
  
 
 

 

 
 OPDATERET:  12. september 2020   
 
 
 
Generalforsamling afholdt søndag den 23. august 2020
Se link til referat nederst på siden. 
 
 
 
 
**********************************************************************************************************************************************
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 8. august 2020 
 
Se referat nedenfor.
 
 
 
************************************************************************************
 
Hjertestarter på nordsiden
Hjertestarter på nordsiden af anneksbygningen
ved Nakkehoved Vestre Fyr
 
 
Hjerterstarter ved fyret er nu
tilgængelig hele døgnet
- hele året rundt
 
Museum Nordsjælland sørgede for nogle år
siden, at Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
fik en hjertestarter.
 
Desværre kunne hjertestarteren kun benyttes i
Museets åbningstid og det var ikke godt nok!

Så Nakkehoved Fyrlaug startede en indsamling
til et udvendigt varmeskab, så alle i området
kan benytte hjertestarteren året rundt.
 
 

                                                                                                                                                                                      
Hjertestarter
Hjertestarteren er nu placeret udvendigt i et
opvarmet skab - så der er adgang hele døgnet.
 
 
Med hjælp fra private medlemmer og med stor
hjælp fra Nakkehoved Grundejerforening
lykkedes det og hjertestarteren er nu monteret
på nordsiden af anneksbygningen ved Vestre
Fyr.
 
Nakkehoved Grundejerforening har støttet
etableringen af det udvendige varmeskab til
hjertestarteren med 4.000 kr.

Nakkehoved Fyrlaug er meget taknemmelige
og siger tak til alle, der har hjulpet til.
 
  
 
         ******************************************************************************************************************
               

Velkomst til nye medlemmer  se her

 

*******************************************************************************************************************

NABOHJÆLP

Forebyggelse af indbrud mm. - læs mere her

******************************************************************************************************************

Bestyrelsen har fortsat fokus på områdets karakter,

vejene og trappen til stranden:

Fastholdelse af området som sommerhusområde - uden gadebelysning mv.
Holdning til fællesarealer - læs opdateret vejledning  Her
Vejene: mere vedligeholdelse - og mindre opsparing til ny asfalt
Fokus på stigende afvandingsproblemer
Kystsikring
 
 
 

*******************************************************************************************************************

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 8. august 2020 Se det her 

 
Referat fra generalforsamling 23. august 2020  Se det her 
Regnskab 2019/2020  Se det her

Budget 2020/2021  Se det her