Bookmark and Share     Sitemap

 

**********************************************************************************************************************************************
Den våde vinter gør det ekstra udfordrende for vores veje og rabatter,
især ifm byggeri.

Læs bestyrelsens anbefalinger her

**********************************************************************************************************************************************
Bestyrelsesmøde afholdt den 6. august 2022

Se referat nederst på siden.

**********************************************************************************************************************************************Hjertestarter på nordsiden
Hjertestarter på nordsiden af anneksbygningen
ved Nakkehoved Vestre Fyr


Hjerterstarter ved fyret er
tilgængelig hele døgnet
- hele året rundt

Museum Nordsjælland sørgede for nogle år
siden, at Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
fik en hjertestarter.

Desværre kunne hjertestarteren kun benyttes i
Museets åbningstid og det var ikke godt nok!

 

Så Nakkehoved Fyrlaug startede en indsamling
til et udvendigt varmeskab, så alle i området
kan benytte hjertestarteren året rundt.

 


Hjertestarter
Hjertestarteren er nu placeret udvendigt i et
opvarmet skab - så der er adgang hele døgnet.


Med hjælp fra private medlemmer og med stor
hjælp fra Nakkehoved Grundejerforening
lykkedes det og hjertestarteren er nu monteret
på nordsiden af anneksbygningen ved Vestre
Fyr.

Nakkehoved Grundejerforening har støttet
etableringen af det udvendige varmeskab til
hjertestarteren med 4.000 kr.

 

Nakkehoved Fyrlaug er meget taknemmelige
og siger tak til alle, der har hjulpet til.******************************************************************************************************************
Nabohjælp
Forebyggelse af indbrud mm. - læs mere her

******************************************************************************************************************
Bestyrelsen har fortsat fokus på områdets karakter.

vejene og trappen til stranden:

 

Fastholdelse af området som sommerhusområde - uden gadebelysning mv.
Holdning til fællesarealer - læs opdateret vejledning Her
Vejene: mere vedligeholdelse - og mindre opsparing til ny asfalt
Fokus på stigende afvandingsproblemer
Kystsikring

*******************************************************************************************************************

Referat fra bestyrelsesmødet 6. august 2022 Se det her
Regnskab 2021/2022 Se det her
Budget 2022/2023 Se det her

 

Velkomst til nye medlemmer se her