Bookmark and Share     Sitemap
Arkiveret 17.09.2012

Hovedpunkter fra generalforsamlingen


o Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget
(klik på "Vedtægter" i venstre-menuen)
o Kontingent uændret: 1000 kr
o Bestyrelsens forslag til poster vedtaget -
(se den samlede oversigt ved at klikke
"Kontakt" i venstre-menuen)
o Bred støtte til bestyrelsens holdning til vores
fællesarealer:
* græsrabatten fastholdes
* belægning i indkørsel kan føres ud til vej
* belægning i "naturlige" materialer - ikke asfalt
* belægning i græsrabat -
samme bredde som indkørsel
* kun gæsteparkering på græsrabat
* afvanding fra befæstet indkørsel skal ske på
egen grund

Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er udsendt.