Bookmark and Share     Sitemap

Velkomstbrev til nye medlemmer

 
 
September 2015/maj 2023
 
Velkommen til Nakkehoved Grundejerforening

Velkommen til Nakkehoved Grundejerforening. Dette velkomstbrev indeholder nogle praktiske oplysninger om Grundejerforeningen og vores dejlige område. Supplerende oplysninger samt foreningens vedtægter kan findes på vores hjemmeside www.nakkehovedgrundejerforening.dk.

Grundejerforeningen og betaling af kontingent mv.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i juni måned. På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent. Alle grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Det betyder, at alle grundejerne skal overholde foreningens vedtægter og betale det årlige kontingent. Kontingentet forfalder hvert år den 1. august (pt. 1.000 kr.). Ved ejerskifte skal der desuden betales 500,00 kr. som indskud i grundejerforeningen.

Foreningens bankkontonummer er: Reg. nr. 4845 - Kontonummer: 3130163130
Enhver grundejer har pligt til at meddele kasseren aktuelle kontaktoplysninger (bopælsadresse, telefonnummer og e-mail).

Vedligeholdelsespligt mv.
Det påhviler hver enkelt grundejer at renholde såvel grunden som vejarealet. Vejarealet må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art. Afbrænding skal følge kommunens regler. Græsslåning med motorplæneklipper er kun tilladt mellem kl. 9.00 og 12.00 og mellem kl. 15.00 og 19.00.
Ejendommene må ikke indhegnes med pigtråd, og der må ikke rejses plankeværk mod vejene eller anbringes reklameskilte uden bestyrelsens samtykke.

Praktiske oplysninger
Genbrugspladsen findes i Alme, Bøgebjergvej 84 ved Græsted. Se nærmere kommunens hjemmeside www.gribskov.dk. Der bliver tømt skraldespande hver mandag.
Grundejerforeningen er tilmeldt nabohjælp-ordningen. Se nærmere grundejerforeningens hjemmeside www.nakkehovedgrundejerforening.dk.
 
Facebook
Foreningen har en lukket Facebookgruppe med regelmæssig aktivitet. Ønskes medlemskab henvender man sig til bestyrelsen, der herefter sender invitation til denne.

Endnu engang velkommen til Nakkehoved. Vi håber, at I bliver glade for at være her.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen.