Bookmark and Share     Sitemap

Nabohjælp

Nabohjælp logo
 
Der er allerede en del grundejere, der har tilmeldt sig; Nabohjælp på hjemmesiden 
www.nabohjælp.dk, fordi det har vist sig, at de steder, hvor der er etableret nabohjælp, er der færre indbrud – så derfor opfordrer politiet borgere til at være aktive nabohjælpere.

Bestyrelsen støtter og vi har fra TrygFonden/Det kriminalpræventive Råd fået "Nabohjælp"-skilte, der er opsat ved indkørslerne til Lyshøjvangen og Fyrvangen.
 
Kontaktperson: Anna Hoelgaard, Fyrvangen 27.
 
Selv om vi indtil videre ikke er plaget af indbrud i grundejerforeningen, vil en sådan simpel foranstaltning være god forebyggelse - og bestyrelsen opfordrer derfor alle grundejere til at tilmelde sig ordningen på www.nabohjælp.dk. 
 
Spørgsmål kan rettes til Anna Hoelgaard eller Bestyrelsen.

 
Kontakt til Nabohjælp:

Det Kriminalpræventive Råd
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup
nabohjaelp@dkr.dk
www.nabohjælp.dk