Bookmark and Share     Sitemap
Indlæg overført fra tidligere hjemmeside 
 
Skrevet af Hans Klitgaard, d. 13-12-2011


" tiden sig nærmer "


Email:
 
     
   
Skrevet af Winnie og Hans Klitgaard, d. 21-03-2011
Kære medlemmer !!!
Lørdag d. 14. Maj er der stormøde i Gillelejehallen vedr. Kystsikring. Forslaget går i korte træk ud på at grundejere inden for 200m skal betale 1861.00kr. fra 200-500 m. skal betale 1241.00 kr. og resten indenfor 1000m 620.00kr. Derefter årligt hen.h.v. 372,00-248,00- og 124,00 kr. (læst i fr.borg amtsavis og ugeposten ). Da vores bestyrelse iflg. ny prognose ( se indlæg på vores hjemmeside under prognose ) beregner et årligt kontingent på nu 1.000.oo kr. er der måske noget at tænke over.


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Leif Bagge Fy 47, d. 05-01-2011
Som de fleste vel har læst har Gribskov Kommune indført et totalt forbud mod afbrænding af haveaffald i sommerhusområder hele året.
Hvem har et foreslag til at vi der ikke har trailer
kan komme af med affaldet.
Skal vi have en container stående og hvor??
Eller skal det lægges ud på faste datoer til afhentning.
Eller har nogen et helt andet foreslag


 
Email:
 
     
   
Skrevet af susanne christiansen, d. 09-12-2010
fra ly 1
DET ER SKØNT OG SE ALT DET SNE DER DALER NED,MEN DET ER MÆRKELIGT AT DER IKKE HAR VÆRET NOGEN OG RYDDE VORES VEJE, NU BOR VI SÅ TÆT PÅ NAKKEHOVEDSTRANDVEJ SÅ DET GØR IKKE OS NOGET MEN DEM SOM BOR NEDE I BUNDEN AF LYSHØJVANGEN HAR NOK ET PROBLEM.

HILSEN SUSANNE CHRISTIANSEN LY1


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Uri og Tott, Ly 22, d. 04-11-2010
Stor ros til alle jer, der har lavet den flotte trappe ! Er allerede begyndt at bruge den til at komme i form ! Og selvfølgelig vil vi støtte Trappelauget med et certificat !
Har bemærket, at nogen "brokker" sig over stavningen i mailene - hm - kast ikke med sten, når man selv bor i glashus !! Hvad med om vi i stedet for kævl holder sammen og glæder os over trappen og det fine initiativ !!


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Trine Høgh og Thøger Flagstad, d. 26-10-2010
Til Fy 3.
Ja - men det var netop denne formålsløse diskussion, vi ikke ønskede. Lad os derfor blot sige: Jo - vi har forstået pointen, men er ikke enige i konklusionen. Så er den vel ikke længere - og så må vi se at komme videre.
Med venlig hilsen
Trine Høgh og Thøger Flagstad
Fy 14


 
Email:
 
     
   
Skrevet af WK. Fy3, d. 25-10-2010
Til Fy 14.
Det er dejligt at læse dit indlæg.
Du og andre "tavse" medlemmer har bare ikke forstået pointen i vores protest.( læs vedtægter og brev fra adv. Ib Eiland ). Vi er meget glade for, at trappen er etableret igen. Ovenikøbet i en meget flot udførelse. Som du kan se i vores forrige indlæg, roser vi også arbejdet meget.
Det vi hele tiden har opponeret imod er, at mat.8A ikke hører under foreningens mat. nr. og dermed er uden for vore vedtægter. Så afstemningen d.13.juni var ikke lovlig !!! Trappen burde have været etableret på frivillige bidrag, da det er en privat aftale mellem os beboere på FY og LY og farvandsvæsnet. Selv tilbød vi at betale 1000,00kr.til etablering og 100.00kr årligt til vedligehold. Således at man ikke gjorde ulovlige indgreb i foreningens kasse. Vor modstand går ene og alene på, at vore vedtægter bør overholdes.
mvh FY 3


 
     
   
Skrevet af Trine Høgh og Thøger Flagstad, d. 25-10-2010
Svar til wk fy 3.
Om trappen.
I spørger den 14. oktober hvad alle vi tavse medlemmer siger.
Egentlig troede vi, at dette fremgik af afstemningsresultatet ved generalforsamlingen, men vi skal gerne – uden derfor at indgå i en formålsløs diskussion – motivere vores tilslutning til trappeudvalgets indstilling. Og vores holdning er nok ikke så forskellig fra en række andre tavse medlemmers.
Vi har altid betragtet trappen som en væsentlig del af vores parcels værdi. For os først og fremmest en immateriel værdi, selvom en ejendomsmægler sikkert kunne foretage beregninger over hvad den nemme adgang til stranden udgør i mere materiel værdi. Men for os er adgangen til stranden og vandet en væsentlig grund til at vi har placeret os netop her tæt på kysten, og det samme gælder tilsyneladende også tidligere grundejere, der har etableret og vedligeholdt trappen og åbenbart har ment at denne kan indeholdes i vedtægternes afgrænsning af begrebet fælles interesser.
Derfor har vi med glæde stemt for bevillingen og for forpligtelsen til at vedligeholde trappen med den forvaltning af vores penge denne forpligtelse medfører. Det forhold at 5.000 andre også har fornøjelse af trappen reducerer ikke denne glæde, men forstærker den tværtimod.
Og (25.10)Ja – det er et flot arbejde.
Trine Høgh
Thøger Flagstad
Fy 14 
Email:
 
     
   
Skrevet af W.& H. Klitgaard, d. 25-10-2010
Vi har lige set de nyeste billeder af trappen. Flot arbejde !!! tillykke til trappeudvalget !!!
W.& K fy3


 
Email:
 
     
   
Skrevet af wk fy 3, d. 14-10-2010
til Webmasteren på denne side.venligst ret ordet indlæg i sidste linje. fra inlæg til indlæg.
wk


 
Email:
 
     
   
Skrevet af wk fy 3, d. 14-10-2010
14.oktober 2010

Efter 3 ugers herlig ferie ved Moselfloden, er det interessant at komme hjem og se bestyrelsens og trappeudvalgets mediestunt.
Godt benarbejde !!!!
Det giver sikkert mange ubetænksomme tilhængere.
Men men !!!
som en af artiklerne beskriver det, har trappeudvalget selv skaffet pengene til projekt "badetrappe".
Det passer jo ikke !!!
Sandheden er, at vi 84 parceller i Nakkehoved grundejerforening betaler. Og matr.nr. 8A, hvor trappen befinder sig, ligger stadig uden for vore tinglyste matr.nr. og er ikke nævnt i vore vedtægter.
Kommunen og Fyrmuseet vil komme til at nyde godt af vores opsparede penge, og den årlige vedligeholdelse
hænger vi også på.
Trappeudvalget har selv estimeret et årligt brug af trappen på 5000 personer alene fra museet.
Vi har altså åbnet en ren gavebod, fordi nogle få medlemmer, har været enøjet insisterende.
Hvad siger alle i tavse medlemmer ?
Er det bare os på fy 3 der er imod den forvaltning af vores penge ?
Efter at have læst Frederiksborg Amts Avis d. 13. oktober, hvor der tales om at sælge trappetrinene for 500 kroner pr.styk, kan man håbe på, at det vil lykkes, således at de penge kan gå tilbage i foreningens kasse. Så vil det være en rigtig succes historie.


ps: Det ville forresten være rart, hvis inlæg fra bestyrelsen var uden stavefejl.

mvh.fy3


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Hans Klitgaard, d. 08-09-2010
Sommeren går på hæld- tid til omplantning !


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Winnie og Hans Klitgaard, d. 22-08-2010
TIL MEDLEMMERNE
KLICK IND PÅ NYT FRA BESTYRELSEN, DERFRA VIDERE TIL
ÅBENT BREV.
HVIS I ER ER INTERESSEREDE I DEN VIDERE KORRESPONDANCE MELLEM OS OG BESTYRELSEN, KAN I REKVIRERE DET PÅ 4830 2611 ELLER 4055 8911.
MED VENLIG HILSEN
WINNIE OG HANS KLITGAARD


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Niels o. Petersen fy 54, d. 14-07-2010
Hej Nakkehoved, Efter at have læst referatet, kan vi tilslutte os et forslag fra fy 52 om storskrald.
Fy 47 om ensretning efter husnumre, er en god ide hvem har ikke prøvet at blive stoppet af folk (gæster) der ikke har kunne finde husnummeret? Det tilslutter vi os også.
Venlig hilsen Fy 54.


 
Email:
 
     
   
Skrevet af Winnie og Hans Klitgaard, d. 25-06-2010
Fortsat målrettet opsparing til vedligehold/ renovering af vore veje på LY og FY er i alles interresse.


 
Email: