Bookmark and Share     Sitemap
Trappen
 
 
 
 
Renovering af den nederste del af trappen
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan ser trappen ud efter renoveringen. De nederste fire trin er blevet udskiftet.
(Billedet er taget den 5. juni 2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er besværlige arbejdsforhold. Og der er stort set ikke megen støtte i skrænten fra "toppen" ved den nederste bænk og ned til stranden.
(Billedet er taget den 9. maj 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derfor har det været nødvendigt at forstærke hele trappeforløbet med dobbelte vanger og en sideforstærkning.
(Billedet er taget den 9. maj 2012)
 
 
 
 
Stormen i november og den efterfølgende nedbrydning af skrænten har ødelagt funderingen af den nederste del af trappen. Trappeudvalget vil med renoveringen sikre trappens stabilitet både på "langs" og på "tværs".
(Billedet er taget den 29. april 2012)
 
 
 
 
Der er sket en meget betydelig nedbrydning af skrænten.
Træer og buske er revet med.

(Billedet er taget den 29. april 2012)

 
 
Se video om trappens genopbygning
 

Henning Hvidtfeldt har fulgt arbejdet med trappen på nærmeste hold. Og det har han lavet en 15 min. video om.
Linket til denne side virker dog ikke længere.

 
 
Trappe-forbindelse til stranden genetableret
 

Festlig indvielse af trappen.

Over 120 medlemmer af grundejerforeningen og andre venner af trappen gjorde den 13. november 2010 til en festdag. Solen strålede og vinden susede, da borgmester Jan Ferdinansen foretog den officielle indvielse af vores flotte nye trappe. Og så blev ”trappesangen” sunget med kraftige og glade stemmer.

Blandt vennerne af trappen kan nævnes Fyrmuseet, vores nabogrundejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening samt GGGF (Græsted Gilleleje Grundejer Forbund). Efter indvielsen ved trappen var der grillpølser, øl og sodavand ved fyret – og ikke mindst salg af trappetrins-certifikater. Der var stor interesse for at sikre sig et certifikat blandt de fremmødte – og efter en times tid var der solgt over 50 trappetrin til en stykpris på 500 kr. Overskudet vil gå til vedligeholdelse af trappen samt andre aktiviteter i tilknytning til trappen.


Der er stadig "ledige" trin. Hvis du har lyst til at støtte trappen og aktiviteter i tilknytning til trappen - så kontakt bestyrelsen på mail:
nakkehovedgrundejerforening@gmail.com

 

 
 
Arbejdet skrider hastigt frem
 
Det går stadig strygende med trappen.
Der er blevet arbejdet ihærdigt - og efter ca. en måned er arbejdet næsten færdigt.
Og klar til indvielse!!!
Så derfor - sæt kryds i kalenderen:
Lørdag den 13. november kl. 13 - vi mødes ved trappen.

Søndag 24. oktober
 
 
 
 
Det går strygende med trappen. Der er efterhånden en fast gruppe som mødes i week-enderne, men alle er velkommen til at at yde bare 1 time eller mere.

Mandag 4 oktober
 
 
 
 
Efter et godt stykke arbejde i week-enden, mødes vi igen lørdag 1 oktober kl 9.00 ved trappen. Der bliver serveret kaffe.

På gensyn,
 
 
 
Trappen fra Fyret til Stranden
 
Trappeudvalget og bestyrelsen har besluttet at udføre trappen som vist på billedet.

Vores plan er at påbegynde arbejdet i week-enden 25 og 26 september 2010.
Genetableringen vil blive udført af frivillig arbejdskraft blandt grundejerforeningens medlemmer.

En del medlemmer har allerede meldt sig - og vi kan bruge flere hænder endnu.

Derfor: har du lyst og lejlighed til at give en hjælpende hånd - så kontakt enten Eivind Gadmer, FY/20 eller Grete Gøtsche, FY/55 tlf. 29263622

Vi regner med at arbejdet kan færdiggøres på 4-5 week-ender.

Farvandsvæsenet har givet tilsagn om at vi kan genetablere og vedligeholde trappen på matrikel 8A. Skriftlig aftale er under udarbejdelse.

Miljøcenter Roskilde (Miljøministeriet) har fornyet dispensationen og godkendt trappens udformning

Gribskov Kommune har bevilget DKK 10.000 til projektet.