Bookmark and Share     Sitemap

75-års Jubilæums- og vejfestINVITATION

75-års Jubilæumsfest og vejfest lørdag den 27. juli 2024

Alle medlemmer af Nakkehoved Grundejerforening indbydes hermed til 75-års jubilæumsfest og vejfest

lørdag den 27. juli 2024 kl. 13,00.

Stedet er i det opsatte telt mellem FY 19b og FY 17 (i den vestlige ende af grundejerforeningen), hvor festudvalget sørger for telt, borde, grill og velkomstdrink.

Tilmelding til festen skal ske til Pia FY10 – e-mail pia@fam-tyrrestrup.dk –
senest den 15. juli 2024.

Du medbringer selv service, stole, mad og drikkevarer (incl. kaffe).

Når du tilmelder dig, må du gerne oplyse, om du medbringer en kage til et fælles kagebord.
 
På gensyn til en forhåbentlig hyggelig eftermiddag.

Festudvalget – Pia (FY10) og Bolette (FY25)