Bookmark and Share     Sitemap

Dagsorden 2022


Nakkehoved Grundejerforening                                                     1. juni 2022

 
Generalforsamling
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling:

Søndag den 19. juni 2022 kl. 9.00
Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje
 
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet (se vedlagte reviderede regnskab).
4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for 2022/2023 og fastsættelse af kontingent (se vedlagte bilag).
6. Orientering om Fibernet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Formand – Steen Gyldendal-Melberg FY 21 genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af John Tyrrestrup FY 10 (modtager valg – 2 år)
• Sekretær – Jens Ottesen-Støtt LY 30 genopstiller ikke. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op (2 år)
• Bestyrelsesmedlem – Jesper Herstrup Henriksen FY 40 genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af Liselotte Larsen FY 24 (modtager valg – 1 år)
• Kasserer - bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op (1 år)
(Forudsat at John Tyrrestrup vælges til formand)
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
• Suppleant – bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Hogrefe FY 61 (modtager genvalg – 2 år)
9. Valg af revisor
• Revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af John Bahr LY 24 (modtager genvalg – 2 år)
10. Valg af revisorsuppleant
• Revisorsuppleant – bestyrelsen foreslår genvalg af Ejvind Gadmar FY 20 (modtager genvalg – 2 år)
11. Eventuelt.


På gensyn – og husk at se løbende information på www.nakkehovedgrundejerforening.dk , herunder referater fra bestyrelsesmøder.

Mange hilsner fra bestyrelsen
– og på gensyn på generalforsamlingen.