Bookmark and Share     Sitemap

Dagsorden 2023

Nakkehoved Grundejerforening

1. juni 2023

Generalforsamling


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling


Søndag den 18. juni 2023 kl. 9.00
Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje


Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2022-23 (se vedlagte reviderede regnskab).
4. Indkomne forslag:
Ingen modtaget

Indkomne tilkendegivelser

1. Bestyrelsen – vedrørende affaldssortering
Der skal indføres en ny affaldssortering /- afhentning i kommunen i løbet af 2024-25. Endelig løsning er endnu ikke fastlagt, så bestyrelsen ønsker en drøftelse og tilkendegivelse af, om kommunen skal kontaktes om muligheden for afhentning hos hver enkelt grundejer og hel/delvis afhentning fra en central løsning, hvis et sådant sted kan anvises.

2. Foreningen har 75 års jubilæum 2. maj 2024
Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af om dette skal fejres, og hvorledes.

5. Fremlæggelse af budget for 2023-24 og fastsættelse af kontingent (se vedlagte bilag).

6. Orientering om Fibernet på Fyrvangen
Global Connect (Onefiber) vil efter generalforsamlingen orientere om mulighed m.v.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Formand John Tyrrestrup (ej på valg)
• Næstformand Erik Schlichting på valg – modtager ikke genvalg
• Kasserer Jens Ottosen-Støtt på valg
• Sekretær Oskar Trieb (ej på valg)
• Bestyrelsesmedlem Liselotte Vestergaard på valg

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
• Michael Hogrefe (ej på valg)
• Svend Møllenborg på valg – modtager ikke genvalg

9. Valg af revisor
• Helle Vanman på valg
• John Bahr (ej på valg)

10. Valg af revisorsuppleant
• Ejvind Gadmar (ej på valg)

11. Eventuelt.

På gensyn – og husk at se løbende information på www.nakkehovedgrundejerforening.dk , herunder referater fra bestyrelsesmøder.

Hilsen - bestyrelsen

Vedhæftet
- Årsregnskab 2022/2023
- Budget 2023/2024

Medlemmer, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, kan kontakte formanden på 2991 4407 for nærmere information – og gerne snarest muligt.


OBS!
23. juni 2023:

Trappefolkene vil igen arrangere Sankthansaften ved fyret for grundejerforeningens medlemmer. Vi mødes den 23. juni kl. 18, hvor der vil være tændt et par grill, så jeres medbragte mad kan tilberedes. I skal selv have alt til måltidet med. Kl. ca. 20 vil der blive tændt et lille bål på stranden.


15. juli 2023

Vejfest – teltet opstilles fra kl. 10,00 – samme sted som sidste år – og frivillige må gerne deltage heri.
Borde og stole bedes medbragt. Vi mødes kl. 13, hvor der vil være tændt et par grill, så jeres medbragte mad kan tilberedes. I skal selv medbringe alt til måltidet. Prisen for deltagelse er kr. 20 pr. voksen (til velkomstdrink, kul til grill m.v.) – børn gratis. Nærmere orientering på generalforsamlingen.