Bookmark and Share     Sitemap

Dagsorden 2024

Nakkehoved Grundejerforening

26. maj 2024

Generalforsamling


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling


Søndag den 16. juni 2024 kl. 9.00
Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje


Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2023-24 (se vedlagte reviderede regnskab).
4. Indkomne forslag:
Ingen modtaget

Indkomne orienteringspunkter:
Angående Foreningens 75-års jubilæum:
a. Der afholdes jubilæumsfest lørdag den 27. juli 2024 – nærmere orientering udsendes særskilt.
b. Hvis der er opbakning til det arrangeres en fælles middag på Fyrkroen i august/september 2024 med egenbetaling. Nærmere orientering udsendes senere.

5. Fremlæggelse af budget for 2024-25 og fastsættelse af kontingent (se vedlagte bilag).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Formand John Tyrrestrup på valg
• Næstformand Rene Hoeg (ej på valg)
• Kasserer Jens Ottosen-Støtt (ej på valg)
• Sekretær Oskar Trieb på valg (modtager IKKE genvalg)
• Bestyrelsesmedlem Liselotte Vestergaard (ej på valg)
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
• Gert Sindt (ej på valg)
• Marc Jardof på valg
8. Valg af revisor
• Helle Vanman (ej på valg)
• John Bahr på valg
9. Valg af revisorsuppleant
• Ejvind Gadmar på valg
10. Eventuelt.

På gensyn – og husk at se løbende information på www.nakkehovedgrundejerforening.dk , herunder referater fra bestyrelsesmøder.

Hilsen - bestyrelsen

Vedhæftet
- Årsregnskab 2023/2024
- Budget 2024/2025

Medlemmer, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, kan kontakte formanden på 2991 4407 for nærmere information – og gerne snarest muligt.

OBS!
23. juni 2024:

Trappefolkene vil igen arrangere Sankthansaften ved fyret for grundejerforeningens medlemmer. Vi mødes den 23. juni kl. 18, hvor der vil være tændt et par grill, så jeres medbragte mad kan tilberedes. I skal selv have alt til måltidet med. Kl. ca. 20 vil der blive tændt et lille bål på stranden.


27. juli 2024:

Jubilæums- og vejfest – teltet opstilles fra kl. 10,00 – samme sted som sidste år – og frivillige må gerne deltage heri.
Borde og stole bedes medbragt. Vi mødes kl. 13, hvor der vil være tændt et par grill, så jeres medbragte mad kan tilberedes. I skal selv medbringe alt til måltidet. Nærmere orientering på generalforsamlingen.