Bookmark and Share     Sitemap
Referat 29. november 2011
 

Referat

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 29. november 2011

kl 18.00 – 21.00

 

 

Til stede: Steen, Erik, Lise, Jørgen og Grete

Afbud: Henrik og Peter

 

 

1)

Godkendelse af dagsorden

 

2)

Økonomi

 • Kontingent og ejerskiftebeløb er nu indbetalt for alle på FY/LY.
 • Efter en intens undersøgelse fra Bestyrelsens side på markedet, overføres der nu 100.000 kr. til Nykredit (opsparingskonto), som giver den højeste rente på markedet pt.

 

 

4)

Vejene – Vejudvalget

 • Revneforsejling til 1 dags arbejde er bestilt.
 • Vedr. faskine projektet på FY/mod øst, bliver det først implementeret, når kommunen har godkendt tegning.
 • Vejudvalget vil undersøge ejerskab af hhv. veje og rabatter hos kommunen.
 

5)

Kommunikation med medlemmerne

 • Infobrev – indholdet blev godkendt af Bestyrelsen.
 • Udsendelsesprocessen blev planlagt. De fleste breve blev udsendt pr. e-mail. Resten blev udleveret i postkasser/helårsbeboelse og sendt med posten.
 

6)

Møderække for 1. halvdel af 2012

 • Tirsdag 21. februar (Erik)
 • Tirsdag 17. april (Grete)
 • Tirsdag 8. maj (Steen)
 

7)

Evt.

 • Diskuterede hjemløse katte, da der er flere som løber rundt i området. Kan kun henstille til at der ikke bliver fodret.