Bookmark and Share     Sitemap
Bestyrelsesmøde
Mandag 1. november 2010
kl 19.00 – 21.00

 

 

Tilstede: Steen/FY21, Peter/FY18, Henrik/FY37, Erik/FY59, Grete/FY55

Afbud:Søren/LY34A, Jørgen/FY25

1)

Godkendelse af dagsorden

2)

Godkendelse af referat/ notat fra 9. oktober 2010 – opfølgning på aktioner

Referat fra GGGF`s repræsentantskabsmødet 26 september 2010, kan nu læses på deres hjemmeside www.gggf.dk

 

Vores ansvarsforsikring på trappen gælder ikke på hærværk

 

3)

Kontingentindbetalinger

 

Iflg vores vedtægter, blev vi enige om, at det nu var tidspunktet til at sende et anbefalet brev ud til de beboer, som endnu ikke havde betalt for kontingent 2010.

 

5)

Trappen

 • Status økonomi
 • Indvielse: program folder, invitationer, gennemførelse inkl. Bemanding
 • Erkendelser for indsats (forslag: 3 flasker rødvin til alle extraordinære indsatser
 • Salg af trappetrin (forslag: 500 kr pr. stk) – start af salg: 13. november

 

Indvielsen. Arbejdsopgaverne blev fordelt og vi blev enige om at mødes tidligere ved Fyret på selve indvielsesdagen, for at uddelegere de sidste opgaver. Alle varer bliver bestilt hos Brugsen. Steen og Grete mødes fredag 5 november, for at ordne de sidste ting.

Vi blev enige om at prisen for et trappetrin skulle være 500 kr.

Troels ville tage sig af certifikaterne

 

Vi blev også enige om at købe 3 flasker vin til de personer, som frivilligt havde lavet en kæmpe indsats for færdiggørelsen af trappen.

 

6)

Vejene

 • Nyt fra vejudvalg og fremlæggelse af forslag til vedligeholdelse godkendelse og efterfølgende igansættelse.
 • Opdatering af prognosen for vejudgifterne for de næste 5 år
 • Beslutning om en bedre forrentning af foreningens opsparede midler.

 

Henrik redegjorde mødets indhold fra 19 oktober 2010 vedr. vejene:

Vejbeskrivelser – vejudvalg

Der blev nedsat et vejudvalg bestående af Erik/FY59, Henrik/FY37, Søren/LY34A og Poul Erik/FY44 med Henrik som tovholder. Deres første møde er tirsdag 19 oktober 2010.

Blev enige om at kun det mest nødvendig på vores veje, skulle repareres inden vinteren.

 

Ovenstående udvalg har udarbejdet et oplæg til vejbeskrivelse, som vi vil diskutere:

1)Vejene skal altid være pæn og belægningen skal altid være ny og ensartet.

2)Vejene skal være uden huller og alle revner skal løbende fyldes med flydende asfalt.

3)Vejene repareres løbende og de værste huller lappes og alle revner der medfører nedbrydning fyldes med asfalt.

4)Vejene er med huller hist og pist og bliver ikke vedligeholdt førend der pålægges ny belægning.

5)Vejene vedligeholdes ikke og kan få lov til at forfalde, således at den igen bliver en grusvej.

 

Vi blev enige om at pkt 3 nok var det match, som de fleste beboer ville gå ind for. Vi diskuterede leverandør og vejudvalget ville indhente et par tilbud til reparation af de steder, som var nødvendige at få ordnet.

 

7)

Hjemmesiden – kommunikation

Steen vil udarbejde et nyhedsbrev, som skal sendes ud til beboerne i slutningen af december

8)

Næste møde og mødested

 

24 januar 2011

Kl 18-21 hos Grete

 

9)

Evt.

Vi skal have samlet op på de medlemsforslag fra generalforsamlingen

 • Storskrald
 • Ændring af kørselsretning
 • Badebro

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nedenstående Regulativ fra Gribskov Kommune er indsat efter bestyrelsesmødet.

 

 • NY LOV - NYE REGLER OM AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Fra 1. januar må kun husholdninger i landzonen afbrænde haveaffald fra 1. dec. -1. marts

Med en ny Affaldsbekendtgørelse er der nye regler for afbrænding af haveaffald.
Pr. 1. januar 2011 er det kun tilladt for husholdninger i landzonen at afbrænde tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområder.

Det er dog tilladt af afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften og mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser.

Der skal overholdes visse regler og afstandskrav ved afbrænding.
Læs folder gældende for husholdninger
her
Læs folder gældende for erhverv
her


OBS! Afbrænding af andet affald end haveaffald er forbudt