Bookmark and Share     Sitemap
Referat 6. september 2012
 

Referat

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 6. september 2012

Kl. 19.00 –21.00


 

 

 

Tilstede: Steen, Lise, Henrik, Erik og Jørgen

Afbud: Trine

1)

Godkendelse af dagsorden.

  • Dagsordenen blev godkendt.

2)

Opfølgning på aktioner.

  • Ingen bemærkninger

3)

Trappen

Tilskud fra kommunen:

  • Kommunen har telefonisk oplyst, at vi får 2000 kr ekstra, mod fremsendelse af regninger/dokumentation.

Vedligeholdelse:

  • Der mangler stadig lidt vedligehold på trappen, men det kræver næppe indkøb af flere materialer nu. Der er overvejelser om sikring af dele af skrænten evt. i kombination med en ekstra understøttelse af trappen på den nederste del. Der skal også findes en løsning på ukrudtsbekæmpelse på og ved siden af trappen.

Vedr. beplantning:

  • Vi skal prøve med hunderoser i stedet for roser, da naturmyndighederne betragter hybenroser som en invasiv art. Vi talte om muligheden at opsætte et skilt med færdsel forbudt på skrænten, for at undgå, den negative påvirkning, det har på trappen.

 

Det besluttedes, at lade trappeudvalget behandle ovennævnte spørgsmål.

4)

Vejene

Vi følger 5-årsplanen. Det er vigtigt at stabilisere kanterne. Der er ca. 13 skader, som vejudvalget har øje på, og overvejer forskellige løsninger. Der er på budgettet afsat 12.000 kr.

Hajtænder skal repareres ud mod hovedvejen både ved Lyshøjvangen og Fyrvangen. Et kommunalt problem.

 

Formanden er i dialog med kommunen vedr. en forbedring af trafiksikkerheden ved udkørsel fra Fyrvangen og Lyshøjvangen og krydsning af stien. En løsning kunne være at der etableres hajtænder ud mod det, der nu viser sig at være rubriceret som en cykelsti. Kommunen har besigtiget forholdene, og vi afventer et svar.

 

Vejudvalget har identificeret nogle tilfælde, hvor hækken breder sig så meget ud over græsrabatten, at oversigtsforholdene er stærkt forringet.

’Vejudvalget vil tage kontakt med de pågældende medlemmer – ved en snak eller en skriftlig henvendelse. Afhængig af årsagen til kontakten vælges enten direkte kontakt eller email.

Det besluttedes, at Poul Erik skulle beskære hegnet mod vest.

Ejerskab af vores veje: Formanden skriver til kommunen, for at få skabt den fornødne klarhed.

5)

Økonomi

Der mangler kontingent fra 24, de pågældende kontaktes.

Der er nu oprettet to konti a 100.000 kr. i Nykredit til 1,25 %, jfr. generalforsamlingen.

Det besluttedes ikke at gennemføre yderligere ændringer.

6)

GGFØ

Der var forholdsvis få deltagere i mødet. Borgmester og udvalgsformand for teknik og miljø var til stede og redegjorde for fremtidens planer for kystsikring og opstilling af vindmølleparker.

7)

Kommunikation

Den tidligere formand er ejer af domænenavnet. Formanden får underskrift på en overdragelseserklæring – så det i fremtiden er grundejerforeningen (repræsenteret af den siddende formand, der står som registrant hos DK Hostmaster A/S.

 

Såsnart domænenavnet er på plads vil der blive arbejdet videre med den nye hjemmeside.

8)

Evt.

Ved køb/salg skal de nye medlemmer registreres med adresse og email-adresse.

Oplysning til Trine, der opdaterer Adresse-Telefon-Email listen.

 

Ref. JF, FY 25