Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 19. september 2015

 

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Lørdag den 19. september 2015

Kl. 11.00 – 12.00

 

Tilstede: Steen, Erik, Jens, Michael, og Trine

Afbud: Jakob og John

1)

Dagsorden

Godkendt

2)

Kontingenter:

Der er 5, der ikke har betalt. Den ene skyldes formentlig en fejl. Erik vil tage kontakt til den pågældende. Steen vil tage kontakt til to af de andre, idet deres manglende betaling formentlig også skyldes en misforståelse. Herefter vil opkrævningen blive sat i værk i overensstemmelse med vedtægterne.

Som noget nyt, er der 3, der har betalt dobbelt. Jens vil tilbagebetale pengene til de pågældende.

3)

Afvanding:

Erik har rykket graveren. Den pågældende afventer tegninger over ledninger og rørføringer mv. Disse er nu modtaget, og der er ikke noget til hinder for, at der graves de ønskede steder. Imidlertid har der vist sig visse tekniske problemer på Lyshøjvangen, hvor vi vil komme meget tæt på et skel. Vi skal derfor søge kommunen om tilladelse. Endvidere skal der tages stilling til den tekniske udførelse.

Erik vil tage kontakt til kommunen.

4)

Eventuelt: Intet.

 

Ref. TB, FY 49